Actividades para grupos e sensibilización

Actividades para grupos e sensibilización A nivel global a través da páxina web e a nivel específico incluirá charlas de formación para centros educativos da zona, entidades do sector social como A Creba, ADISBISMUR, Domus-Vi e outras, etc. As persoas usuarias da Asociación Misela serán as protagonistas que dirixan todas as actividades propostas; limpeza de…

Read more

Limpeza e actividades do taller de prototipado

Limpeza e actividades do taller de prototipado Esta actividade será levada a cabo por persoas con discapacidade do Centro Misela e conta con diversas tarefas: Limpeza: Recollendo os residuos mariños que se atopan nas praias e no litoral. Esta limpeza levarase a cabo de distintos modos: A pé: nas praias e nos marxes costeiros, levado…

Read more

Difusión do proxecto

Difusión do proxecto Web de sensibilización e difusión do proxecto, así como creación de logotipo para ofrecer unha imaxe de marca e favorecer a concienciación global. Carteis, trípticos…

Read more

Formación inicial e continua

Formación inicial e continua A actividade conta de varios tipos de formación: Formación de monitores e persoas usuarias do Centro Misela na recollida de residuos. Formación de monitores e persoas usuarias do Centro Misela no manexo das máquinas do taller de prototipado. Formación das persoas usuarias na realización e desenvolvemento de charlas de sensibilización. Prácticas…

Read more

Creación do taller de prototipado de plástico

Creación do taller de prototipado de plástico Coa adquisición de maquinaria específica para o tratamento do plástico e adquisición de material para realizar a actividade. A maquinaria permite a manipulación dos residuos plásticos, dende trituralos ata convertelos en obxectos de longa vida e útiles para a realización de diferentes actividades.

Read more